Yasal Uyarılar

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Risk Bildirim Formu

Risk Bildirim Formu

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:V, No:125 "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inin 9 uncu maddesinde öngörüldüğü üzere "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

 • Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
 • Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
 • Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
 • Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
 • Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
 • Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve "spread"ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
 • İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
 • Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Kaldıraçlı İşlem Esasları

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş, ZiraatFX adıyla Kaldıraçlı İşlemler hizmeti sunmaktadır.

Yatırımcılarımız, web sitemizin Sunulan Ürünler Bölümü’nde özelliklerini görebilecekleri ve Kullanım Kılavuzundan hakkında gerekli bilgileri edinebilecekleri İşlem Platformu üzerinden; kurumumuzla fiziki irtibata geçmeden, kendi bilgisayarlarından veya akıllı telefonlarından Kaldıraçlı İşlem yapabilirler. İşlem Platformu üzerinden emir iletimi olanağı bulunmadığı durumlarda, müşteri temsilcilerimizle iletişime geçerek emir iletilebilecektir.

Emir Takip ve Bildirim Esasları

İşlem Platformu, ilgili hesaba ait tüm bilgilerin takip edilmesine imkan vermektedir. Pozisyonlara ait Teminat, Varlık, Serbest Teminat, Bakiye, Teminat Oranı, Kar-Zarar durumu anlık olarak takip edilebilir. İşlem Platformu üzerinde istenilen zaman aralığına ait varlık giriş ve çıkışları görüntülenebilir; pozisyon ve işlem raporları ve hesap üzerinde yapılan tüm işlemlerin dökümü alınabilir.

İşlem Platformu’nun Emir Penceresi üzerinde, işleme konu olan varlığın adı ve fiyatı; pozisyonun büyüklüğü (hacmi), emir tipi gibi bilgiler görüntülenebilmektedir.

İşlem yapılan günü izleyen gün içerisinde, yapılan tüm işlemlere ait bilgileri içeren rapor yatırımcılara, Kaldıraçlı Alım Satım Çerçeve Sözleşmesi ekinde belirtmiş oldukları yöntemle gönderilir. Ayrıca, aylık raporlarda ilgili dönem içerisinde açılan tüm pozisyonların zaman, fiyat ve miktar; kapatılan pozisyonların zaman, fiyat, miktar, kar ve zarar tutarları ve swap bilgilerine; raporun gönderme zamanında açık tutulan pozisyonlar varsa anlık kar-zarar durumuna yer verilir.

Yatırımcı Bilgileri Kullanım ve Saklama Koşulları

Yatırımcı bilgileri, ilgili emir iletim sistemi ve aracı kurum uygulaması çerçevesinde saklanır ve bu bilgilere sadece yetkili personel erişebilir. Ziraat Yatırım, yasal zorunluluk durumları dışında yatırımcı bilgilerini üçüncü şahıs veya kurumlarla paylaşmayacağını taahhüt eder.

Sermaye piyasası mevzuatı gereğince; telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatlar, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere; emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtları ve elektronik ortamda alınan her türlü yatırımcı emirlerine ilişkin log kayıtları tutulmakta ve kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtlar 5 yıl süre ile saklanmaktadır.

Yurtdışı Piyasalarda İşlem Gören Türev Araçlar Risk Bildirim Formu

Risk Bildirimi

Yurtdışı piyasalarda gerçekleştireceğiniz türev araç işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurtdışı piyasalarda türev araç işlemleri yapmaya karar vermeden önce karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Seri: III, No: 37 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Yurtdışı Piyasalarda İşlem Gören Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi” olup olmadığını kontrol ediniz. Yurtdışı piyasalarda işlem gören türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk. gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

 • İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak “Yurtdışı Piyasalarda İşlem Gören Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

 • Yurtdışı piyasalarda türev araç işlemleri yapma kararı tarafınızca alınmış bağımsız bir karardır. Bu nedenle sözkonusu işlemleri gerçekleştirmeden önce bu işlemlerin nitelikleri ve özellikleri ile ilgili kapsamlı bilgi sahibi olmalı ve alabileceğiniz risk seviyesini, tecrübe seviyenizi ve yatırım amaçlarınızı dikkate almalısınız.

 • Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır

 • Yurtdışı piyasalarda işlem gören türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

 • Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Yurtdışı piyasalarda işlem gören türev araçlara yatırım yapılabilmesi için, ilgili piyasanın kurallarına uygun olarak bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.

 • Aracı kuruluş tarafından ilgili piyasanın kurallarına uygun olarak yapılacak teminat tamamlama çağrılarının istenen sürede yerine getirilmesi gerekmektedir, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymaksızın pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılması söz konusu olabilecektir.

 • Yabancı türev araçların işlem gördüğü piyasaları yöneten/düzenleyen kurum ve kuruluşlar, söz konusu türev araçların vade tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkili olabilirler.

 • Türev araç işlemlerinde yayılma pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak, olağanüstü durumlarda yayılma pozisyonu alınması doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.

 • Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücretleri ile sınırlamanız mümkün olabilecektir.

 • Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

 • Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kuruluşunuzla ve hukuk ve finans danışmanlarınız ile yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.

 • Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

 • Yabancı türev araç işlemlerine ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

 • Yabancı türev araçlarda, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir. 

 • İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

 • Yurtdışı türev piyasa işlemlerinin limitli emir vermek suretiyle yapılacağı durumlarda, bu emirlerin yetkili kuruluşun makul kontrolü dışındaki teknik nedenler ya da olağandışı piyasa koşulları nedeniyle müşteriler tarafından belirlenen fiyat seviyesinden uygulanamayabileceği, bu nedenle piyasa fiyatının limitli emir ile belirlenen fiyat seviyesine ulaşmış olmasının türev piyasa alım satım işleminin gerçekleştirilmesini garanti etmediği bilinmelidir.

 • Yurtdışı türev piyasa işlemlerinin gerçekleştirildiği elektronik işlem platformlarına iletilen emirlerin piyasalarda oluşabilecek fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

 • iPhone, iPad, Android, Blackberry v.b. mobil iletişim platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemleri yaşanabileceği dikkate alınarak, bu platformlar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin aracı kuruluşun kayıtlarına yansıyıp yansımadığı tarafınızca derhal kontrol edilmelidir.

 • Bazı piyasa koşullarında CFD işlemlerini nakde dönüştürmek zor veya imkânsız olabilir. Bu durum, CFD’nin yapısından veya dayanak varlığın işlem gördüğü borsadaki likidite eksikliğinden kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda pozisyonu nakde dönüştürme imkanınız olsa dahi, bu işlemden önemli tutarda zarar edebileceğiniz bilinmelidir.

 • Bazı piyasa koşullarında CFD işlemlerinin, bu işlemlerin temelini oluşturan dayanak varlıkla beklenen tabii fiyat ilişkisini sürdüremeyebileceği; fiyatlar arasında görülebilecek bu ayrışmanın dayanak varlığa ilişkin likiditenin çok düşük olmasından; dayanak varlığa ilişkin birincil piyasanın kapalı olmasından veya dayanak varlığa ilişkin işlem raporlamalarında yaşanabilecek gecikmelerden kaynaklanabileceği bilinmelidir.

 • Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkânı veren emirlerin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

 • Yabancı türev araçların işlem gördüğü piyasaları yöneten/düzenleyen kurum ve kuruluşlar, belirli bir piyasada geçerli olacak şekilde yatırımcı veya aracı kuruluş bazında pozisyon limiti öngörebilirler. Bu durumda, pozisyon limitine ulaşılan hallerde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

 • İşbu “Yurtdışı Piyasalarda İşlem Gören Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”, MÜŞTERİ’yi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, yabancı türev araçların alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. 

Elektronik Al-Sat Uyarıları (Sinyal) ve Uzman Danışman (Expert Advisor) Kullanımı Bilgilendirme Formu

Tanımlar

Bu belgede yer alan;

Sinyal: Pariteler ve emtialar için, fiyat seviyelerine göre otomatik Al veya Sat uyarıları,

Sinyal Kaynağı: Elektronik olarak, internet üzerinden Sinyal (Al-Sat uyarıları) sağlayıcıları,

Uzman Danışmanlar (Expert Advisor): Otomatik işlem yapabilen yazılımları ifade etmektedir.

MT5 İşlem Platformu: Müşteri’nin kaldıraçlı varlık alım-satımı yapabileceği, hesap durumunu ve cari fiyatları görüntüleyebileceği elektronik işlem platformudur.

Bilgilendirme

1. Bu bilgilendirme, MT5 İşlem Platformu’nda bulunan Mağaza (Market), Kod Kütüphanesi (Cod Base) ve Sinyaller (Signals) Bölümü’nde yer alan Sinyal Kaynakları, Uzman Danışmanlar (Expert Advisor) ve herhangi bir kaynaktan edinilecek otomatik işlem yapan ya da otomatik al-sat uyarılarının kullanımıyla alakalıdır.

2. MT5 İşlem Platformu üzerinde gösterilen Sinyal Kaynakları (Signals), Uzman Danışmanlar (Expert Advisors) ve her türlü otomatik işlem yapan yazılımların (scriptler) Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu uygulamalar Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. dışında, tamamen üçüncü taraflara ait ücretli veya ücretsiz sunulan ürünlerdir. Bu ürünlerin işlem platformunda bulunması, bu ürünlerin Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tasvip edildiği, onaylandığı anlamına gelmez. Bu ürünlerin alım ve satımına Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kesinlikle aracılık etmemektedir ve kullanımından kaynaklanacak olası zararlardan Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3. Yukarıdaki Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan bilgilendirmeyi okuyarak, Sinyal, Uzman Danışmanlar veya Otomatik Al-Sat yapabilen yazılımların kullanımından kaynaklanabilecek her türlü riski kabul etmiş olursunuz.

Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi Hakkında Bilgilendirme

Yatırımcılar, borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklar için Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyetine başvurabilirler.

CME - CFD Data Disclaimer

CME GROUP MARKET DATA IS USED UNDER LICENSE AS A SOURCE OF INFORMATION FOR CERTAIN Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  . PRODUCTS. CME GROUP HAS NO OTHER CONNECTION Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  PRODUCTS AND SERVICES AND DOES NOT SPONSOR, ENDORSE, RECOMMEND OR PROMOTE ANY Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  PRODUCTS OR SERVICES. CME GROUP HAS NO OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  . PRODUCTS AND SERVICES. CME GROUP DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MARKET DATA LICENSED TO Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  AND SHALL NOT HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN.  THERE ARE NO THIRD PARTY BENEFICIARIES OF ANY AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS BETWEEN CME GROUP AND Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.