Varlık Bazında Fiyat Sapmaları

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’in 32 nci maddesinin 4 üncü fıkrasında ve Birliğimizin 33 No’lu Genelgesi kapsamında, TSPB kaldıraçlı işlemlerde her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisindeki sapmaları tespit edip, haftalık olarak yayınlamaktadır.

Her bir varlık sınıfında, ilgili saat diliminde, kurumların ortalama fiyat bilgi ve fark serisi kullanılarak, o saate ilişkin aritmetik ortalama ile standart sapma hesaplanmaktadır. Veri setinde, ilgili saat dilimindeki aritmetik ortalamanın iki standart sapma uzağında kalan (normal dağılım varsayımında, %95 olasılıkla eğri altındaki toplam alanın dışında kalan) fiyat ve/veya fark serilerine sahip kurumlar ayrışmış olup, kırmızı ile vurgulanmıştır.

Kurumumuzda 06 Ağustos - 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihler aşağıdadır:

XAUUSD (6.8.2018); GBPUSD (7.8.2018); USDJPY (7.8.2018); XAUUSD (7.8.2018)

EURJPY (8.8.2018); GBPJPY (8.8.2018); GBPTRY (8.8.2018); GBPUSD (8.8.2018)

XAUUSD (8.8.2018); EURJPY (9.8.2018); GBPUSD (9.8.2018); XAUUSD (9.8.2018)

GBPTRY (10.8.2018); USDJPY (10.8.2018)

06 Ağustos - 10 Ağustos Fiyat Bilgiler


Kurumumuzda 30 Temmuz - 03 Ağustos 2018 tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihler aşağıdadır:

GBPUSD (30.7.2018); GBPUSD (31.7.2018); XAUUSD (31.7.2018); EURJPY (1.8.2018)

GBPUSD (1.8.2018); XAUUSD (1.8.2018); GBPUSD (2.8.2018); XAUUSD (2.8.2018)

EURJPY (3.8.2018); EURUSD (3.8.2018); GBPJPY (3.8.2018); GBPUSD (3.8.2018)

USDCAD (3.8.2018); USDJPY (3.8.2018); USDTRY (3.8.2018); XAUUSD (3.8.2018)

30 Temmuz - 03 Ağustos Fiyat Bilgileri


Kurumumuzda 16 Temmuz - 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında sapma tespit edilen semboller ve sapmanın olduğu tarihler aşağıdadır:

GBPTRY (16.7.2018); USDTRY (16.7.2018); GBPUSD (17.7.2018); XAUUSD (17.7.2018)

GBPUSD (19.7.2018); EURUSD (20.7.2018); GBPTRY (20.7.2018); GBPUSD (20.7.2018)

XAUUSD (20.7.2018)