Ekonomik Verilerin Piyasaya Etkisi

Ekonomik veriler, ekonominin durumunu gösteren sayısal bilgilerdir. Beklentilerden daha olumlu ya da olumsuz gelen veriler döviz fiyatları üzerinde etkili olur.

Ekonomik Verilerin Piyasaya Genel Etkisi:

Birçok yatırımcı veri açıklamalarından önce ve sonra pozisyon alır. Bu durum önemli veriler öncesi ve sonrası, piyasada sert dalgalanmalara yol açabilir. Açıklanan önemli veriler, beklentilerden ne kadar farklı ise fiyatlar üzerinde o kadar ciddi etkilere sebep olur. Aynı anda birden fazla veri açıklandığı durumlarda; beklenenden çok daha farklı gelen veri, beklenene yakın gelen veriye göre daha fazla önem kazanabilir. Beklentilere çok yakın seviyede açıklanan veriler sonrasında piyasada bir süre kararsız bir seyir izlenebilir.

Önemli Ekonomik Veriler

Tarım Dışı İstihdam Değişimi:

ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam Değişimi, piyasaları en çok etkileyen verilerden biridir. Aylık olarak ABD’deki ücretli çalışan sayısındaki (devlet memurları ve tarım işçileri hariç) değişimi gösterir. Veri her ayın ilk Cuma günü TSİ  15:30’da açıklanır.

Tarım Dışı İstihdam verisindeki artış ve azalmalar ABD ekonomisinin durumu hakkında fikir verebilecek önemli göstergelerdir. Eğer veri beklenenden daha yüksek gelirse, çalışan insan sayısının arttığını ve ekonominin canlandığını göstereceğinden ABD dolarının değer kazanmasını sağlayacaktır. Verinin düşük gelmesi halinde tersini düşünerek doların güç kaybedeceğini söyleyebiliriz.

İşsizlik Oranı:

İşsizlik oranı, çalışmak istediği halde iş bulamayan yetişkinlerin, nüfusun toplam işgücüne oranıdır. İşsizlik Oranı verisi ekonomi hakkında uzun vadeli bir fikir verir. ABD Merkez Bankası’nın (FED), en önemli görevlerinden biri işsizliği azaltmaya yönelik para politikalarını oluşturmak olduğu için; açıklanan İşsizlik Oranı verisi FED’in alacağı kararlarda etkili olacaktır.

ABD'de İşsizlik Oranı beklenenden daha düşük (iyi) gelirse, bu durum işsizlerin sayısının azaldığını ve ekonominin canlanma eğiliminde olduğunu göstereceği için ABD dolarının değer kazanmasını sağlayacaktır. Verinin yüksek gelmesi ters şekilde doları zayıflatır.

İşsizlik Maaşı Başvuruları:

İşsizlik Maaşı Başvuruları, ülke içinde işsizlik maaşı almak için ilk defa başvuru yapan insan sayısını belirtmektedir. ABD’de haftalık olarak açıklanan bir veridir ve her perşembe TSİ 15:30'da açıklanır. İşsizlik maaşı başvuruları, ekonominin yönü hakkında güncel fikirler verebilir.

ABD'de işsizlik maaşı başvurularının azalması, çalışan sayısının arttığını gösterdiğinden ABD dolarının değer kazanmasını sağlayacaktır. İşsizlik maaşı başvurularının artması ise doların değer kaybetmesine neden olacaktır.

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla:

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH), bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman diliminde üretilen tüm mal ve hizmetlerin de